Dzień "Babiego Lata"

29 września 2023

Dnia 29 września Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz podopieczni Dziennego Domu Pobytu uczestniczyli w zakończeniu obchodów Tarnowskiego Tygodnia Seniorów . Seniorzy Domu mieli zaszczyt dumnie zaprezentować swoje pracy artystyczne wykonane w ramach Terapii Zajęciowej .

Zdjęcie kolaż - Seniorzy dumnie prezentują swoje prace artystyczne. m.in Obraz drzew wykonany ze starych guzików, zegarków itp Grupa Seniorów idzie przez Park Strzelecki

Piknik rozpoczęto barwnym przemarszem, kierującym do wielopokoleniowej zabawy . Wielkie ognisko, wspólne śpiewanie, kiełbaski i pyszności z kuchni polowej to niektóre z licznych atrakcji, które czekały na Tarnowskich Błoniach.

Galeria