logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  


"Istnieją dwa sposoby starzenia się: piękny i brzydki. Urodziwe jest starzenie się naturalne, godne, mądre, coraz bardziej uduchowione. Starzenie się naturalne jest wdziękiem starości, starzenie się godne, polega na niewstydzeniu się zmarszczek ani w ogóle ciała swego - że więdnie i zanika. Starzenie się mądre polega na umiarkowaniu, na ustępowaniu pola młodszym, na serdecznym dbaniu o nich najbardziej, a mniej o siebie, na pogodnym uśmiechu starości, na braku goryczy i starczego despotyzmu. Akceptacja własnej starości jest połową sukcesu w walce o szczęśliwą, satysfakcjonującą starość. Te cechy składają się na wtórną urodę, na drugie piękno życia dostępne starości".
                                                             Stefan Szuman
 
Dzienny Dom Pobytu  
 
 

Dzienny Dom Pobytu zapewnia osobom starszym, samotnym, mieszkańcom Tarnowa, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia wymagają wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu poprzez zorganizowanie wolnego czasu bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Tu każdy znajdzie czas, by rozwinąć dawno zapomniane pasje,wolny czas spędzić zgodnie ze swym życzeniem lub skorzystać z proponowanych zajęć. We wspólnym gronie możemy świętować ważne chwile dla każdego człowieka.

By zostać przyjętym do naszego Domu należy:
zwrócić się do właściwego pracownika socjalnego z wnioskiem o skierowanie do DDP, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i na tej podstawie zostanie wydana Decyzja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, określająca odpłatność i okres pobytu.

Dzienny Dom Pobytu oferuje swoim podopiecznym:

 • zajęcia rekreacyjno-kulturalne np.: imprezy okolicznościowe, wycieczki (wg propozycji uczestników), wyjścia do kina, teatru itp.
 • zajęcia w ramach terapii zajęciowej, służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem, zainteresowaniami i możliwościami Domu (zajęcia plastyczne, muzykoterapia, zajęcia kulinarne, parateatralne) itp.
 • zajęcia nauki i obsługi komputera oraz umiejętność poruszania się w wirtualnym świecie
 • terapia ruchem - zajęcia horeograficzne, taniec
 • możliwość skorzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych
 • smaczne posiłki (śniadania i obiady)

W naszym ośrodku staramy się stworzyć miłą atmosferę, aby uczestnicy mogli się czuć jak w domu.

Do dyspozycji podopiecznych mamy:

 • salon wypoczynkowy
 • salę terapeutyczną
 • salę do ćwiczeń, gimnastyki,
 • kuchnię,
 • salę do zajęć komputerowych

Informacje dodatkowe
Dom nie posiada własnego środka transportu. Podopieczni samodzielnie przychodzą do placówki lub są dowożone przez rodzinę. Istnieje również skorzystania odpłatnie z Taxi - Busu stanowiącego własność Gminy Miasta Tarnowa.

Dojazd autobusem MPK:

Dojazd do placówki z każdej strony miasta jest również istotnym jej atutem. Wejście na teren Domu zapewnione jest z dwóch stron tj. od ul. Szpitalnej i ul. Starodąbrowskiej. W kierunku ośrodka kursuje kilka linii komunikacji miejskiej. Od ulicy Starodąbrowskiej (przystanek tuż przy bramce Domu) kursuje linia nr 5, 14. Z drugiej strony po przejściu na ul. M. B. Fatimskiej kursuje linia nr 206 oraz 15.

Jeśli chcesz:

 • miło spędzić czas w gronie rówieśników
 • nawiązać nowe znajomości, przyjaźnie
 • czerpać z uroków życia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dzienny Dom Pobytu
ul. Szpitalna 53
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2012 DPS Tarnów