Dzienny Dom Pobytu

"Istnieją dwa sposoby starzenia się: piękny i brzydki. Urodziwe jest starzenie się naturalne, godne, mądre, coraz bardziej uduchowione. Starzenie się naturalne jest wdziękiem starości, starzenie się godne, polega na niewstydzeniu się zmarszczek ani w ogóle ciała swego - że więdnie i zanika. Starzenie się mądre polega na umiarkowaniu, na ustępowaniu pola młodszym, na serdecznym dbaniu o nich najbardziej, a mniej o siebie, na pogodnym uśmiechu starości, na braku goryczy i starczego despotyzmu. Akceptacja własnej starości jest połową sukcesu w walce o szczęśliwą, satysfakcjonującą starość. Te cechy składają się na wtórną urodę, na drugie piękno życia dostępne starości".
Stefan Szuman

Wydarzenia
Seniorzy tańczą w kółku
Sekcja wydarzeń, zawierająca relacje z imprez, imienin, koncertów, wyjść do kina, a także odwiedzin jakie są składane Seniorom. Dostępna galeria wraz z opisem pozwala na zapoznanie się z przebiegiem wydarzeń.
Kółko kulinarne
Starsze panie z ciastkami
Kółko kulinarne, którego celem jest poznawanie kuchni świata, przygotowywanie różnych potraw, deserów, ciast itp. Grupa ta przygotowywuje drobne poczęstunki na różnego rodzaju zabawy taneczne, imieniny podopiecznych itp. Jest to również rodzaj zajęć edukacyjnych - spotkania z dietetykami - dieta a zdrowie.
Kółko muzyczno-teatralne
Dwie kobiety na scenie
Kółko muzyczno-teatralne, którego celem jest doskonalenie motoryki ciała, jak również ćwiczenie słuchu i pamięci. Grupa ta wspólnie z zespołem "Iskierka" z DPS odpowiada za oprawę muzyczną wielu imprez okolicznościowych. Występy muzyczne dają podopiecznym przeświadczenie o własnej wartości i dodają wiary we własne siły.
Kółko ogrodnika
Seniorka pośród kwiatów
Kółko ogrodnika, którego zadaniem jest zagospodarowanie wokół placówki ogrodu. Uprawa rabatek kwiatowych oraz grządek z warzywami, pielęgnacja kwiatów wewnątrz placówki. Warzywa wykorzystywane są do przygotowywania surówek na zajęciach kulinarnych. Działalność ta pozwala na połączenie relaksu z realizacją swojego hobby.
Kółko rękodzieła
Stroik wielkanocny
Kółko rękodzieła, które ma na celu podnoszenie sprawności manualnej, jak również intelektualnej. W pracowni tej powstaje arcydzieło, każdy kawałek kartki, papieru czy szkła zostaje maksymalnie wykorzystany. Sekcja dwa razy w roku organizuje wystawę swoich prac, na którą zapraszani są szczególnie najbliżsi.
Kółko komputerowe
Seniorka przy komputerze
Kółko komputerowe, którego celem jest umiejętne poruszanie się w wirtualnym świecie przez seniorów. Podczas zajęć realizowany jest program "Senior w sieci". Osoby uczestniczące w zajęciach uczą się obsługi komputera, pisania wniosków, aplikacji, jak również odpowiadają za przygotowanie materiałów na stronę WWW.
Kółko akwarystyczne
Welonka
Uczestnicy spotkań w naszym domu założyli również kółko akwarystyczne. Chętnie opiekują się swymi kolorowymi przyjaciółmi mieszkającymi w dużym akwarium wbudowanym w ścianę naszej świetlicy. Ładnie urządzone i ciekawie zarybione jest ozdobą tego pomieszczenia.