logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 
Kółka zainteresowań  
 
 
Kółko kulinarne

Kółko kulinarne, którego celem jest poznawanie kuchni świata, przygotowywanie różnych potraw, deserów, ciast itp. Grupa ta przygotowywuje drobne poczęstunki na różnego rodzaju zabawy taneczne, imieniny podopiecznych itp. Jest to również rodzaj zajęć edukacyjnych - spotkania z dietetykami - dieta a zdrowie.
Czytaj więcej ...            Kółko komputerowe

Kółko komputerowe, którego celem jest umiejętne poruszanie się w wirtualnym świecie przez seniorów. Podczas zajęć realizowany jest program "Senior w sieci". Osoby uczestniczące w zajęciach uczą się obsługi komputera, pisania wniosków, aplikacji, jak również odpowiadają za przygotowanie materiałów na stronę WWW.
Czytaj więcej ...            Kółko muzyczno-teatralne

Kółko muzyczno-teatralne, którego celem jest doskonalenie motoryki ciała, jak również ćwiczenie słuchu i pamięci. Grupa ta wspólnie z zespołem "Iskierka" z DPS odpowiada za oprawę muzyczną wielu imprez okolicznościowych. Występy muzyczne dają podopiecznym przeświadczenie o własnej wartości i dodają wiary we własne siły.
Zajęcia teatralne pomagają w przełamywaniu barier komunikacyjnych często występujących wśród seniorów. Sekcja ta przygotowywuje okazjonalne występy artystyczne jak również przedstawienia teatralne, z którymi wychodzi na zewnątrz placówki (szkoły, przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej). Grupa ta odpowiada również za popularyzację czytania książek wśród rówieśników, za organizację wyjść do teatru, muzeum, na wystawy.

Czytaj więcej ...            Kółko ogrodnika

Kółko ogrodnika, którego zadaniem jest zagospodarowanie wokół placówki ogrodu. Uprawa rabatek kwiatowych oraz grządek z warzywami, pielęgnacja kwiatów wewnątrz placówki. Warzywa wykorzystywane są do przygotowywania surówek na zajęciach kulinarnych. Działalność ta pozwala na połączenie relaksu z realizacją swojego hobby.
Czytaj więcej ...            Kółko rękodzieła

Kółko rękodzieła, które ma na celu podnoszenie sprawności manualnej, jak również intelektualnej. W pracowni tej powstaje arcydzieło, każdy kawałek kartki, papieru czy szkła zostaje maksymalnie wykorzystany. Sekcja dwa razy w roku organizuje wystawę swoich prac, na którą zapraszani są szczególnie najbliżsi.
Czytaj więcej ...            Kółko akwarystyczne

Uczestnicy spotkań w naszym domu założyli również kółko akwarystyczne. Chętnie opiekują się swymi kolorowymi przyjaciółmi mieszkającymi w dużym akwarium wbudowanym w ścianę naszej świetlicy. Ładnie urządzone i ciekawie zarybione jest ozdobą tego pomieszczenia.
Czytaj więcej ...            

Wszystkie zajęcia terapeutyczne są dobrowolne, każdy senior ma możliwość wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami psychofizycznymi.
Ponadto podejmujemy działania zapobiegające izolacji i osamotnieniu poprzez:
  1. treningi usamodzielniające w zakresie samoobsługi w czynnościach dnia codziennego
  2. treningi umiejętności społecznych (integracja)
  3. trening ekonomiczny (umiejętne planowanie budżetu domowego)
  4. tworzenie grup wsparcia.
           
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2012 DPS Tarnów