logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 
Kółko komputerowe  
 
 
Kółko komputerowe, którego celem jest umiejętne poruszanie się w wirtualnym świecie przez seniorów. Podczas zajęć realizowany jest program "Senior w sieci". Osoby uczestniczące w zajęciach uczą się obsługi komputera, pisania wniosków, aplikacji, jak również odpowiadają za przygotowanie materiałów na stronę WWW.
 
Rodzinne archiwum
W dniu 27 października poraz kolejny uczestniczyliśmy w zajęciach organizowanych przez Fabrykę Przyszłości. Tym razem "Spotkanie z ekspertem", Panią Barbarą Bielaszka - Podgórny, historyk, archiwista - poświęcone było tworzeniu archiwów rodzinnych. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze sposobami poszukiwania własnych przodków. Seniorzy dowiedzieli się, w jaki sposób można prowadzić badania genealogiczne, jak kompletować zbiory, systematyzować odnalezione dokumenty i zdjęcia oraz dbać o zgromadzone archiwalia. Podjęli próby tworzenia rodzinnych archiwów.
 
Uczymy się nowych technologii!
20 Września 2016r. uczestniczyliśmy w zajęciach w Fabryce Przyszłości. Seniorzy zdobywli wiedzę z zakresu ubsługi komputera i internetu. Była to wspaniała okazja by postawić pierwsze kroki w cyfrowym świecie. Pod kierownicwem Anny Bordy, seniorzy nauczyli się jak bezpiecznie poruszać się w internecie i korzystać z jego usług. Przyjazna atmosfera i wyposażenie, którym dysponuje Fabryka Przyszłości to doskonałe miejsce by przyswoić więdzę w tym zakresie. Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych zajęć.
 
"1% na 1"
W miesiącu lutym prowadziliśmy akcję "1% na 1". Inicjatorką tej akcji była jedna z uczestniczek spotkań Pani Halina. Niestrudzenie 2 razy w tygodniu podczas zajęć komputerowych Pani Halinka rozliczała PITy za 2015 rok z przekazaniem 1% na cele charytatywne. Każdy z uczestników, który chciał przekazać 1% sam dokonywał wyboru komu chce przekazać 1% swoich dochodów.
 
Finał e-seniora
W dniu 17 grudnia bieżącego roku zakończyliśmy "mini" kurs komputerowy prowadzony w ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów" na terenie naszego domu. Organizatorem ww przedcięwzięcia było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych "Europa-Polska". Uwieńczeniem naszej e-seniorowej przygody było otrzymanie dyplomów ukończenia zajęć komputerowych. Dzięki tej inicjatywie w przyjazny sposób poznaliśmy dziełanie komputera, podstawowe programy tj. edytor tekstu, program graficzny oraz obsługę internetu, wysyłamie wiadomości z załączniami za pomocą poczty elektronicznej. Bardzo serdecznie dziękujemy prowadzącym za przekazaną wiedzę oraz cierpliwość nam okazaną.
 
"E-senior"
W ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów" organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych "Europa-Polska" w Tarnowie na terenie DDP organizowane są zajęcia komputerowe. Celem powyższych działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów z miasta Tarnowa. Zajęcia rozpoczęły się 21 października 2015 roku i odbywają się cyklicznie raz w tygodniu do końca bieżącego roku.
W ramach spotkań z profesjonalistami z zakresu informatyki seniorzy w łatwy i praktyczny sposób poznają przydatność działania komputra oraz technologią informacyjną. Uczą się pracy z edytorem tekstu, poznają programy do obsługi graficznej, poznanją zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego oraz doskonalą umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie.
 
Praca z edytorem tekstu
Z nowym rokiem rozpoczęliśmy nowe zadanie. Tym razem postanowiliśmy nauczyć się zasad pracy z tekstem, czyli jak wstawiać duże litery, polskie znaki, znaki interpunkcyjne. Dowiedzieliśmy się również jak zmieniać format napisanego przez nas tekstu. Niezbędną i jakże ważną informacją bez której nie moglibyśmy wykonać żadnego polecenia była przekazana nam wiedza o poszczególnych klawiszach służących do pracy z tekstem m. in. klawisz Shift - do wstawiania wielkich liter, klawisz Alt - wstawianie polskich znaków oraz klawisze BackSpace i Delete do kasowania tekstu.
Każdy z uczestników na zakończenie spotkania otrzymał zadanie do wykonania. Mieliśmy napisać kilka zdań o sobie. I udało się! Nasza praca z edytorem tekstu trwająca niespełna trzy miesiące zakończyła się sukcesem, ale przed nami jeszcze wiele pracy z tym ciekawym urządzeniem.
 
Nasze pierwsze kroki w sieci
Po pierwszych zajęciach przystąpiliśmy ochoczo do następnego spotkania z informatykiem. Tym razem naszym głównym celem była nauka obsługi przeglądarki internetowej oraz nabycia umiejętności szukania różnych informacji za pomocą wyszukiwarki służącej jak się dowiedzieliśmy do przeglądania zasobów Internetu. Przekazano nam, iż jedną z najpopularniejszych jest tzw. przeglądarka Internet Explorer oraz wyszukiwarka Google, w której wpisując odpowiednie wyrazy mogliśmy zaczerpnąć interesujących nas informacji na dany temat. To spotkanie pozwoliło nam chociaż po części dorównać naszym wnukom, dla których Internet z pewnością nie ma żadnych tajemnic.
 
Zapoznanie z komputerem
Pierwsze zajęcia informatyczne w ramach kółka komputerowego Seniorów uczęszczających do Domu Dziennego Pobytu przebiegały na zapoznaniu się z podstawami obsługi komputera. Tuż po rozpoczęciu zajęć dowiedzieliśmy się z czego zbudowany jest komputer, jak działają jego poszczególne części oraz jak go włączyć i wyłączyć. Następnie osoba prowadząca zapoznała nas z myszką oraz klawiaturą i z ich poszczególnymi funkcjami.
Po pierwszych zajęciach wyszliśmy dumni z siebie, iż nasze próby pracy z komputerem były udane. Następnym razem spotkamy się, by stawiać pierwsze kroki w sieci internetowej. Zapraszamy do wspólnej nauki!
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2012 DPS Tarnów