Aktualności

Kolaż seniorek z różnymi maskami karnawałowymi

Karnawał 2023

20 luty 2023

Kolaż seniorek z różnymi maskami karnawałowymi

Konkurs plastyczny „Maska Karnawałowa”

20 luty 2023

Kolaż seniorek otrzymujących pocztę walentynkową

Walentynki

14 luty 2023

Nastolatka prowadzi grę Bingo dla Seniorów

Spotkanie z młodzieżą. Program- „Ożywmy Nasze Miasto”

31 styczeń 2023

3 Seniorki przebrane za wnuczęta

Dzień Babci i Dziadka

21 i 22 styczeń 2023

Kobieta odgrywająca postać Maryji, obok niej postać odgrywająca rolę jednego z 2 króli

Jasełka

17 styczeń 2023

Życzenia świąteczne od Stowarzyszenia Srebrne Skronie

Wesołych Świąt!

24 grudzień 2022

Życzenia świąteczne od DPS

Wesołych Świąt!

24 grudzień 2022

Dyrygent na scenie

Koncert kolędowy

9 grudzień 2022

Tort urodzinowy

Świętowanie urodzin i imienin

Grupa seniorów za nimi stoją uczniowie liceum

Świętowanie 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

15 listopad 2022

Plakat z napisem - Opera Trzeciego Wieku. Kronika międzypokoleniowej Małopolski

Opera Trzeciego Wieku

13 październik 2022

Tablica z napisem Dzień Seniora

Dzień Seniora

30 wrzesień 2022

Tablica z napisem Dzień Ziemniaka

Dzień Ziemniaka

15 wrzesień 2022

Zamek otoczony zielonymi drzewami i krzewami

Wycieczka do Tropsztyna i Nowego Sącza.

25 sierpień 2022

Tablica z napisem Lodomania 2022

Lodomania 2022

17 sierpień 2022

Zdjęcia ołtarza w kościele przyozdobionego kwiatami

Święto Matki Boskiej Zielnej

15 sierpień 2022

Tablica z napisem 'Lato' ustawiona w ogrodzie

Powitanie Lata

21 czerwiec 2022

Tablica z napisem 'Majówka' ustawiona w ogrodzie

Wielka Majówka

17 maj 2022

Fasada tarnowskiego teatru

"Recepta na ból głowy"

Życzenia Wielkanocne 2022

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Życzenia Wielkanocne 2022

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Kartki z życzeniami na dzień babci i dziadka, wiszące na tablicy korkowej

Dzień Babci i Dziadka

21 styczeń 2022

Życzenia świąteczne od DPS

Wesołych Świąt!

24 grudzień 2021

Życzenia świąteczne od Stowarzyszenia Srebrne Skronie

Wesołych Świąt!

24 grudzień 2021

Mikołaj wręcza prezent Seniorce

Mikołajki

6 grudzień 2021

W tle stoły z różnymi wróżbami, na pierwszym planie Pani Dyrektor, Seniorka na wózku oraz Pani z Działu Terapii

Andrzejki

30 listopad 2021

Seniorzy na tle polskiej flagi

Świętowanie Dnia Niepodległości

10 listopad 2021

Posążek aniołka znajdujący się na cmentarzu

Dzień Wszystkich Świętych

27-29 październik 2021

Seniorzy siedzą w poczekalni, czekając na przedstawienie

„Starsi Panowie Znów”

8 październik 2021

Dyrektor wręcza seniorce dyplom

Dzień Seniora

1 październik 2021

Plakat Pikniku Babie Lato

Dzień Babiego Lata

25 wrzesień 2021

Seniorzy tańczą w ogrodzie

Pożegnanie lata w ogrodzie Domu

8 wrzesień 2021

Seniorzy w ogrodzie

Relaks na świeżym powietrzu

Kamienie pomalowane w wakacyjne widoki

Lato 2021 trwa...

Zdjęcie grupowe seniorów i wolontariuszy

Muzyczne spotkanie

27 lipiec 2021

Seniorzy oglądają występ

” Kultura na miejscu”

11,25 lipiec 2021

Konie na polanie

Wycieczka do Odporyszowa

10 czerwiec 2021

Plakat Narodowego Spisu Powszechnego

"Aktywni Mieszkańcy w Małopolsce"

Życzenia Wielkanocne od Stowarzyszenia Srebrne Skronie

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Życzenia Wielkanocne od Stowarzyszenia Srebrne Skronie

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Koronawirus

Informacje o koronawirusie

Dla kogo działamy?

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Działalność Domu łączy całodobową opiekę nad mieszkańcami oraz świadczenie usług opiekuńczych dla osób w nim niezamieszkujących. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla 154 osób przewlekle somatycznie chorych obu płci i 10 osób w podeszłym wieku obu płci. Przyjęcie do domu na pobyt stały następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej przez odpowiedni organ.
Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe(miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości) oraz opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja oraz niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, wspomagające realizowane poprzez pracę socjalną, terapię i rehabilitację na poziomie obowiązującego standardu).
Wymienione wyżej potrzeby zaspakajane są ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Domu. Szczegółowy zakres opieki i usług dla każdego mieszkańca ustala się stosownie do jego stopnia fizycznej i psychicznej sprawności i zamieszcza w indywidualnych planach wsparcia. Dom może ponadto realizuje usługi opiekuńcze wobec 50 osób w nim nie zamieszkujących, mieszkańców Miasta Tarnowa, w ramach Działu – Dom Dziennego Pobytu.

Co oprócz opieki?

W naszym Domu oprócz całodobowej opieki oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych prowadzona jest praca terapeutyczna, której głównym celem jest aktywizacja Mieszkańców. Aktywność ludzi o srebrnych skroniach przedłuża Ich życie, dodaje sił do walki z chorobą pozwala zachować optymizm i wiarę w przyszłośc oraz umożliwia prowadzenie twórczego, harmonijnego życia.
Metody i formy pracy dostosowane są do aktualnego stanu zdrowa Mieszkańca. W ramach terapii prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Które nie tylko poprawiają ogólną sprawność, ale także niwelują nudę, bezczynność oraz jednostajny tryb życia.
Szczegółowy zakres opieki i usług dla każdego mieszkańca ustala się stosownie do jego stopnia fizycznej i psychicznej sprawności i zamieszcza w indywidualnych planach wsparcia. Dom może ponadto realizuje usługi opiekuńcze wobec 50 osób w nim nie zamieszkujących, mieszkańców Miasta Tarnowa, w ramach Działu – Dom Dziennego Pobytu.

Jakie są zasady przyjmowania do Domu?

Zasady przyjmowania do Domu: sprawdź na stronie MOPS w Tarnowie

Jaki jest średni koszt utrzymania mieszkańca?

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 103/2022 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa - średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 wynosi 4 839,76 zł. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Ile wynosi dzienna stawka żywieniowa?

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 1/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej dla osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie w okresie od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku wynosi 15,21 zł, w tym koszt śniadania - 6,05 zł, koszt obiadu - 9,16 zł.


Informacja o działalności Domu napisana tekstem łatwym do czytania ETR(ang. Easy-to-read)

Profil staruszka z siwymi włosami

Stowarzyszenie Srebrne Skronie

Łącząc doświadczenie zawodowe z posiadaną wiedzą na temat problemów z jakimi borykają się osoby starsze, niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym, postanowiliśmy powołać organizację, która będzie wspierać w/w grupy, poprzez integrację i aktywizację społeczną.
Para starszych ludzi na tle drzewa

Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu zapewnia osobom starszym, samotnym, mieszkańcom Tarnowa, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia wymagają wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu poprzez zorganizowanie wolnego czasu bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.
Ręka wskazująca na budynki

Przetargi

Lista najnowszych przetargów prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta. Informacje z otwarcia ofert oraz dokonanych wyborach. Informacje archiwalne z przeprowadzonych lub unieważnionych przetargów.
Flaga Polski

Programy Realizowane Ze Środków Budżetu Państwa

Ręka trzymająca sadzonkę rośliny

Projekty