Przetargi

Status:

Zakończone

28.06.2021

Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza zasady przygotowania i przeprowadzenia licytacji samochodu osobowego Ford Transit Tourneo o numerze rejestracyjnym KT 50303


Status:

Ogłoszenie


Status:

Zakończone

28.12.2020

Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 214 000 EURO na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2019., 1843r., z późn. zm.), na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (mieszkańcy DPS oraz podopiecznych Działu DDP).

Zawiadomienie o dokonanym wyborze dla:

 • Zadania 1 [format pdf skan z podpisem dyrektor]
 • Zadania 2 [format pdf skan z podpisem dyrektora]
 • Zadania 4 [format pdf skan z podpisem dyrektora]
 • Zadania 5 [format pdf skan z podpisem dyrektora]
 • Zadania 6 [format pdf skan z podpisem dyrektora]
 • Zadania 7 [format pdf skan z podpisem dyrektora]
 • Zadania 8 [format pdf skan z podpisem dyrektora]

 • Status:

  Zakończone

  08.12.2020

  Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie informuje o zakończeniu postępowania i o dokonanym wyborze oferty na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej w roku 2021 złożonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Tarnowie


  Status:

  Zakończone

  30.11.2020

  Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg wywozu odpadów komunalnych i segregowanych


  Status:

  Zakończone - Unieważnienie

  20.11.2020

  Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 214 000 EURO na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2019., 1843r., z późn. zm.), na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (mieszkańcy DPS oraz podopiecznych Działu DDP).

  Informacja z unieważnienia [format pdf skan] Informacja z otwarcia ofert [format docx]

  Status:

  Ogłoszenie

  06.11.2020

  Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy "prawo zamówień publicznych" na rok 2021: