logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 
Historia  
 
 
Historia Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta przy ul. Szpitalnej 53 silnie związana jest z postacią wielkiego Patrona - założyciela, oraz Księdza Arcybiskupa Ignacego Łobosa i Burmistrza miasta Tarnowa dr Tadeusza Rogoyskiego.

Dom Pracy i Przytulisko powstało w ubogiej dzielnicy Tarnowa na Pogwizdowie przy ul. Szpitalnej 65 i był przeznaczony dla 15 bezdomnych mężczyzn i 15 sierot, chłopców pozbawionych opieki. W 1921 roku Bracia Albertyni opuścili Tarnów a Dom Pracy i Przytulisko przejęły Siostry Albertynki, które posługując ubogim pracują w naszym Domu do dzisiaj. W 1946 roku Przytulisko zostało przekształcone na Dom Opieki Społecznej, a w 1947 roku zarządzanie Domem przejęły władze świeckie. W 1959 roku Ministerstwo, oraz Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Krakowie akceptują budowę Zakładu Specjalnego dla 200 dorosłych osób - który został oddany chorym w 1966 roku.

W roku 1982 oddano do użytku nowo dobudowany pawilon, a liczba miejsc zwiększyła się do trzystu.

Historię naszego Domu tworzyły nie tylko ważne wydarzenia, kolejne budowy, zmiany personalne, zmiany nazwy Domu, ale przede wszystkim Mieszkańcy. Karty historii domowych kronik ukazują niezwykle bogate życie kulturalne w naszym Domu, które przez 100 lat upływało wyznaczone nie tylko przez rytm dni, miesięcy i pór roku. Zawsze najważniejszy był człowiek, jego potrzeby i prawa do godnego życia.

12 października 2000 roku obchodziliśmy uroczystość 100 - lecia istnienia Domu. Uroczystości odbyły się z udziałem Prezydenta Miasta Tarnowa Józefa Rojka oraz władz miejskich, Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, głównego celebranta Mszy Świętej z udziałem zaproszonych księży oraz Przełożonych Zgromadzenia Sióstr Albertynek posługujących ubogim. Wśród zaproszonych i licznie zgromadzonych gości nie zabrakło obecnych i byłych pracowników Domu.

Od wielu lat staraliśmy się o nadania imienia wielkiego założyciela naszego Domu, bez reszty oddanego posłudze bezdomnym i opuszczonym. Na mocy Uchwały nr VII/101/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, placówka działa pod nazwą Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie. Aby uświetnić to niezwykle ważne wydarzenie w dniu 27 września 2007 roku, odbyła się wspaniała uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej Tablicy. Uroczystego odsłonięcia dokonał zastępca Prezydenta miasta Tarnowa pan Kazimierz Koprowski. Wśród licznie przybyłych gości zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz Miasta Tarnowa, oraz byli Dyrektorzy Domu: pani Maria Ostrowska i pan Władysław Wcisło.

Tak wygląda nasz Dom dzisiaj. Z biegiem lat staje się coraz bardziej nowoczesny. Zawsze jednak pozostaje wierny idei, dla której został stworzony - niesieniu pomocy osobom bezdomnym, opuszczonym, chorym.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008 DPS Tarnów