logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 
Aktualne przetargi  
 
 


Data publikacji: 05.02.2020

Informacja o dokonanym wyborze:

 1. Zadanie 1
 2. Zadanie 2
 3. Zadanie 3
 4. Zadanie 4
 5. Zadanie 5
 6. Zadanie 6
 7. Zadanie 7
 8. Zadanie 8

Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 214 000 EURO na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2019., 1843r., z późn. zm.), na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (mieszkańcy DPS oraz podopiecznych Działu DDP).


 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ
 7. Zadanie 1
 8. Zadanie 2
 9. Zadanie 3
 10. Zadanie 4
 11. Zadanie 5
 12. Zadanie 6
 13. Zadanie 7
 14. Zadanie 8
 15. Ogłoszenie


Data publikacji: 11.12.2019
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie informuje o zakończeniu postępowania i o dokonanym wyborze oferty na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej w roku 2020 złożonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Tarnowie
 1. Informacja


Data publikacji: 29.11.2019

Powiadomienie o uniewaznieniu postepowania przetargowego


Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 221 000 EURO na podstawie art.10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2019., 1843r., z późn. zm.), na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (mieszkańcy DPS oraz podopiecznych Działu DDP).


 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ
 7. Zadanie 1
 8. Zadanie 2
 9. Zadanie 3
 10. Zadanie 4
 11. Zadanie 5
 12. Zadanie 6
 13. Zadanie 7
 14. Zadanie 8
 15. Ogłoszenie
Data Publikacji: 21.11.2019


Zawiadomienie o dokonanym wyborze
Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi do zapytania do treści SIWZ [4]

Odpowiedzi do zapytania do treści SIWZ [3]

Odpowiedzi do zapytania do treści SIWZ [2]

Odpowiedzi do zapytania do treści SIWZ

Informacja i ogłoszenie o zmianie:
Informacja
Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie:sprzedaż i dostawa: 84 łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie z materacami typu gofr w pokrowcach paroprzepuszczalnych, zmywalnych wraz ze stolikami nakładanymi typu Tablet do każdego łóżkaZarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Ofercie i w załącznikach do ogłoszenia:

1.Załącznik nr 1

2.Załącznik nr 2

3.Załącznik nr 3

4.Załącznik nr 4

5.Opis przedmiotu zamówienia

6.Specyfikacja Istotnych Warunków

7.Ogłoszenie


Data publikacji: 21.11.2019
Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy "prawo zamówień publicznych" na rok 2020:
 1. Plan postepowan.pdf
Data Publikacji: 10.10.2019


Zawiadomienie o dokonanym wyborze

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi do zapytania do treści SIWZ

Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie: dostawa fabrycznie nowego pojazdu-samochodu osobowego 9-cio miejscowego (8 pasażerów + kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z 1 (jednym) miejscem dla osób na wózkach inwalidzkich, spełniającego wymagania: ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.(Dz. U z 2018 poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r.(Dz. U z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) W ramach realizacji projektu „ Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” - obszar D.Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:

1.SIWZ

2.Załącznik nr 1

3.Załącznik nr 1a

4.Załącznik nr 2

5.Załącznik nr 3

6.Załącznik nr 4

7.Załącznik nr 5

8.Ogłoszenie
Data Publikacji: 26.09.2019


Powiadomienie o uniewaznieniu postepowania przetargowego

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi do zapytania do treści SIWZ[2]

Odpowiedzi do zapytania do treści SIWZ

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie:dostawa fabrycznie nowego pojazdu-samochodu osobowego 9-cio miejscowego (8 pasażerów + kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z 2 (dwoma) miejscami dla osób na wózkach inwalidzkich, spełniającego wymagania: ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.(Dz. U z 2018 poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r.(Dz. U z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) W ramach realizacji projektu „ Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” - obszar D.Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:

1.SIWZ

2.Załącznik nr 1

3.Załącznik nr 1a

4.Załącznik nr 2

5.Załącznik nr 3

6.Załącznik nr 4

7.Załącznik nr 5

8.Ogłoszenie
Data Publikacji: 13.09.2019


Powiadomienie o uniewaznieniu postepowania przetargowego

Odpowiedzi do zapytania do treści SIWZ

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie:dostawa fabrycznie nowego pojazdu-samochodu osobowego 9-cio miejscowego (8 pasażerów + kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z 2 (dwoma) miejscami dla osób na wózkach inwalidzkich, spełniającego wymagania: ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.(Dz. U z 2018 poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r.(Dz. U z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) W ramach realizacji projektu „ Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” - obszar D.Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:

1.SIWZ

2.Załącznik nr 1

3.Załącznik nr 1a

4.Załącznik nr 2

5.Załącznik nr 3

6.Załącznik nr 4

7.Załącznik nr 5

8.Ogłoszenie
Data Publikacji: 07.05.2019

Zawiadomienie o dokonanym wyborze
Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi do zapytania do treści SIWZ

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku DPS (symbol wg PKOB klasa 1130-budynki zbiorowego zamieszkania ) w ramach zadania: „Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie etap 2017/2018” - w zakresie remontu pomieszczeń mieszkalnych oraz związane z nimi prace na niższych kondygnacjach, tj. : Pokoje, w pionie licząc od góry, II p. nr 142, I p. nr 48, parter kaplica, piwnice depozyt mieszkańców; Pokoje, w pionie licząc od góry, II p. nr 143, I p. nr 47, parter kaplica, piwnice szatniaZarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:

1. SIWZ

2.Załącznik nr 1 do SIWZ oferta

3.Załącznik nr 2 do siwz

4.Załącznik nr 3 do siwz

5.Załącznik nr 4 do siwz

6.Załącznik nr 5 do siwz

7.Architektura-opis

8.Architektura.zip

9.Elektryka-opis

10.Elektryka.zip

11.DPS przedmiar po korekcie

12.DPS wyposażenie przedmiar

13.Przedmiar Robót

14.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

15.Dokumenty spakowane w zip


Data publikacji: 06.03.2019
Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy "prawo zamówień publicznych" na rok 2019:
 1. Plan postepowan.pdf
Data Publikacji: 05.03.2019

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku DPS (symbol wg PKOB klasa 1130-budynki zbiorowego zamieszkania ) w ramach zadania: „Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie etap 2017/2018” - w zakresie remontu pomieszczeń mieszkalnych oraz związane z nimi prace na niższych kondygnacjach, tj. : Pokoje, w pionie licząc od góry, II p. nr 142, I p. nr 48, parter kaplica, piwnice depozyt mieszkańców; Pokoje, w pionie licząc od góry, II p. nr 143, I p. nr 47, parter kaplica, piwnice szatnia


Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego


Informacja z otwarcia ofert

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:

1. SIWZ

2.Załącznik nr 1 do SIWZ oferta

3.Załącznik nr 2 do siwz

4.Załącznik nr 3 do siwz

5.Załącznik nr 4 do siwz

6.Załącznik nr 5 do siwz

7.Architektura-opis

8.Architektura.zip

9.Elektryka-opis

10.Elektryka.zip

11.DPS przedmiar po korekcie

12.DPS wyposażenie przedmiar

13.Przedmiar Robót

14.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

15.Dokumenty spakowane w zip


Data publikacji: 28.12.2018
Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art.10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz.1986) na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (mieszkańcy DPS oraz podopiecznych Działu DDP).


Wyniki:
 1. Zadanie 1 : UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie Hurtownia Art. Spożywczych 66-142 Zielona Góra ul. Zdrojowa 4:

  zrezygnowała z zawarcia umowy tak więc umowa zostaje podpisana z firmą która przedstawiła ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert tj.

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska 62-800 Kalisz ul. Żołnierska 20a

 2. Zadanie 2 : Zakład Piekarniczy STARÓWKA A. Kobel i A. Kobel s. c. 33-100 Tarnów ul. Krakowska 4
 3. Zadanie 3 : Okręgowa spółdzielnia Mleczarska 32-700 Bochnia ul. Wygoda 147
 4. Zadanie 4 : GOSDROB Family Spółka z o.o. Sp.k. 33-300 Nowy Sącz ul. Chopina 6A
 5. Zadanie 5 : Firma Handlowo- Transportowa PRZEMKO Korus Zbigniew 33-100 Tarnów ul. Braci Saków 70A
 6. Zadanie 6 : JAWIT A. i J. Białas L. i W. Lampara Spółka Jawna 38-400 Krosno ul. Mięsowicza 2a
 7. Zadanie 7 : P.P.H.U „ZZ” S.J. Czoch Zbigniew, Białuszyński Zdzisław 33-300 Nowy Sącz ul. Kilińskiego 58
 8. Zadanie 8 : Firma Handlowa JAJ-POL s. c. 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 20


Data publikacji: 30.11.2018
Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony, o którym mowa w art.10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz.1986) na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (mieszkańcy DPS oraz podopiecznych Działu DDP).


Informacja z otwarcia ofert
 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ Zadanie 1
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ Zadanie 2
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ Zadanie 3
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ Zadanie 4
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ Zadanie 5
 12. Załącznik nr 6 do SIWZ Zadanie 6
 13. Załącznik nr 6 do SIWZ Zadanie7
 14. Załącznik nr 6 do SIWZ Zadanie 8
 15. Spakowane Załączniki w zip


Data publikacji: 15.11.2018
Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy "prawo zamówień publicznych" na rok 2019:
 1. Plan postepowan.pdf
Informacja

W związku z Ustawą z dnia 7.11.2018 r Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o ustanowieni Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 12 br. , składanie ofert na ten dzień zostaje przesunięte na dzień 13.11.2018 r na godz. 12.00.
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Informacja z czynności otwarcia ofert

Data Publikacji: 23.10.2018

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku DPS (symbol wg PKOB klasa 1130-budynki zbiorowego zamieszkania ) w ramach zadania: „Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie etap 2017/2018” - w zakresie remontu pomieszczeń mieszkalnych oraz związane z nimi prace na niższych kondygnacjach, tj. : Pokoje, w pionie licząc od góry, II p. nr 142, I p. nr 48, parter kaplica, piwnice depozyt mieszkańców; Pokoje, w pionie licząc od góry, II p. nr 143, I p. nr 47, parter kaplica, piwnice szatnia

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:

1. SIWZ

2.Załącznik nr 1 do SIWZ oferta

3.Załącznik nr 2 do siwz

4.Załącznik nr 3 do siwz

5.Załącznik nr 4 do siwz

6.Załącznik nr 5 do siwz

7.Architektura-opis

8.Architektura.zip

9.Elektryka-opis

10.Elektryka.zip

11.DPS przedmiar po korekcie

12.DPS wyposażenie przedmiar

13.Przedmiar Robót

14.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Sprostowanie

Sprostowanie do SIWZ dotyczące strony numer 8, tj. kwoty wadium:
Jest: 2 400(słownie: dwa tysiące pięćset)
Powinno być: 2 400(słownie: dwa tysiące czterysta)


Data publikacji: 16.02.2018
Dom Pomocy Społcznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku DPS (symbol wg PKOB klasa 1130-budynki zbiorowego zamieszkania ) w ramach zadania: "Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie etap 2017/2018" - w zakresie remontu pomieszczeń mieszkalnych nr 49, 50, 51, 138, 139, 140, 72, 120 oraz związane z nimi prace na niżzych kondygnacjach.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:
 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 oferta
 3. Załącznik nr 2 oświadczenie
 4. Załącznik nr 3 wykaz robót
 5. Załącznik nr 4 umowa
 6. Załącznik nr 5 grupa kapitałowa
 7. Załącznik nr 6 przedmiary robót
 8. Załącznik nr 7 projekt
Termin składania ofert: 06.03.2018 r., godz. 12:00 w Recepcji Domu
Informacja z otwarcia ofert: Informacja tutaj
-----------------------
Zwyciezca przetargu: Wyniki tutaj
-----------------------

Data publikacji: 26.01.2018
Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy "prawo zamówień publicznych" na rok 2018:
 1. Plan postepowan.pdf
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2016 DPS Tarnów