logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 
Z życia Domu  
 
 
W naszym Domu oprócz całodobowej opieki oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych prowadzona jest praca terapeutyczna, której głównym celem jest aktywizacja Mieszkańców. Aktywność ludzi o srebrnych skroniach przedłuża Ich życie, dodaje sił do walki z chorobą pozwala zachować optymizm i wiarę w przyszłośc oraz umożliwia prowadzenie twórczego, harmonijnego życia.
Metody i formy pracy dostosowane są do aktualnego stanu zdrowa Mieszkańca. W ramach terapii prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Które nie tylko poprawiają ogólną sprawność, ale także niwelują nudę, bezczynność oraz jednostajny tryb życia.

Pracę terapeutyczną w naszym Domu prowadzą wykfalikowani pracownicy: instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor k o oraz terapeuta. Instruktorzy terapii zajęciowej proponują wiele ciekawych i atrakcyjnych zajęć dla mieszkańców. Spośród nich największą popularnością cieszą się :

  • Letnie spotkania w ogrodzie Domu (wspólne śpiewanie piosenek i pieśni, spacery, gry i zabawy rekraacyjne)
  • spotkania w Klubie "Zosia" (świętowanie imienin, urodzin i innych uroczystości)
  • zajęcia świetlicowe i w pokojach dziennego pobytu (zajęcia plastyczne, robótki ręczne, hafciarstwo, szydełkowanie, przygotowywanie okolicznościowych stroików i dekoracji)
  • wspólne ogladanie programów filmowych i filmów fabularnych

O życie kuturalne Mieszkańców Domu dba pracownik ds.kulturalno-oświatowych. Organizuje naszym seniorom wycieczki, spacery, pikniki wyjścia na koncerty do kina teatru. Inicjuje różne formy życia świetlicowego i towarzyskiego, zabawy taneczne, wieczorki, spotkania z ciekawymi ludzmi dbając o to by nie zabrakło w naszym Domu atrakcji.

Od niedawna w naszym Dom udziałają grupy wsparcia dla osób z problemami w nawiązywaniu pozytywnych relacji społecznych i komunikacji interpersonalnej, dla osób z problemem uzależnienia, dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Spotkania prowadzi terapeuta, a służą one wymianie informacji, poprawie samopoczucia, minimalizowaniu poczucia osamotnienia, podnoszeniu poczucia własnej wartości, korygowaniu problemów.

Mieszkańcy mogą również korzystać z bogatego księgozbioru domowej biblioteki gdzie można nie tylko wymienić lekturę bądz czasopisma, ale także porozmawić na temat przeczytanej książki i prasy.

W naszym Domu działa radio "Kwadrans". Zespół redakcyjny tworzą Mieszkańcy; przygotowując przez 5 dni w tygodniu ciekawe wiadomości z życia w Domu, regionu, kraju i świata, a także imieninowe koncerty życzeń.

W zespole wokalnym "Iskierka" Mieszkańcy rozwijają pasje muzyczne. Swój talent i umiejętności prezentują podczas przegladów, konkursów oraz spotkań integracyjnych. Dbają również o oprawę mszy św. w kaplicy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008 DPS Tarnów